ဟိုတယ်

အစည်းအဝေးခန်းများနှင့်ကုန်လှောင်ရုံများတွင်လျှောက်ထားရန်အတွက်ဟိုတယ်များသည်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းမှတ်တန်းတံဆိပ် (ESL) ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။

မန်နေဂျာများကိုလျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆင်ရေးစနစ်မှတိကျသောအချက်အလက်။ စက္ကူနှင့်မင်ကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်များကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်အမှားနှုန်းကိုလည်းလျှော့ချခဲ့သည်။

RIU ဟိုတယ်ကွင်းဆက်【စပိန်】】