ဗွီဒီယို

၁။ ZKONG Blade - ကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးအီလက်ထရောနစ်စင်ပေါ်တံဆိပ်

၂။ ZKONG Valley စီးရီး ESL ကိုတွေ့ဆုံခြင်း

Freshhema ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွက် 3. ZKONG အီလက်ထရောနစ်စင်ပေါ်တံဆိပ်များ

4. သစ်သီးသစ်လွင်ခြင်းအတွက် ZKONG Electronic Shelf Labels

၅။ Zkong Beyond Series ESL ကိုမိတ်ဆက်